Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Cần Thơ

Giáo dục Công dân

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140204 25.25 C00, C19, D14, D15

Mã ngành
7140204
Điểm chuẩn
25.25
Tổ hợp môn
C00, C19, D14, D15