Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 22.5 A00, A01

TO >=8; LI >=6.5; TTNV <=3

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
22.5
Tổ hợp môn
A00, A01
Ghi chú
TO >=8; LI >=6.5; TTNV <=3