Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 15 A00, A01

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01