Thứ ba, 18/6/2024
Đại học Bách Khoa - Đại học Đà Nẵng

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 17 A00, A01

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01