Thứ năm, 23/3/2023
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 20 A00, A01, D01

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, D01