Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Quốc tế - Đại học Quốc gia TP HCM

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 19 A00, A01, D01

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, D01