Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 18.7 A00

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
18.7
Tổ hợp môn
A00