Thứ bảy, 10/6/2023
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520118 19.3 A00, C01, C02, D01

Mã ngành
7520118
Điểm chuẩn
19.3
Tổ hợp môn
A00, C01, C02, D01