Thứ sáu, 28/1/2022

Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Mã trường: KCC Cần Thơ

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.220

  1. Xét kết quả học bạ THPT
  2. Xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG TP HCM
  3. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Điểm chuẩn