Thứ ba, 5/7/2022
Đại học Điện lực

Quản lý năng lượng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510602 17 A01, D01, D07

Mã ngành
7510602
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A01, D01, D07