Thứ bảy, 25/5/2024
Đại học Điện lực

Quản lý năng lượng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510602 22 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510602
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07