Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Điện lực

Quản lý năng lượng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510602 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510602
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07