Thứ sáu, 28/1/2022

Đại học Điện lực

Mã trường: DDL Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 3.700

  1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (Học bạ)
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021
  3. Xét tuyển thẳng

Điểm chuẩn