Thứ bảy, 26/11/2022

Đại học Điện lực

Mã trường: DDL Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 3.330

  1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT (học bạ).
  2. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  3. Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.
  4. Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn