Thứ ba, 18/6/2024

Đại học Điện lực

Mã trường: DDL Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2023

Tổng chỉ tiêu: 3.650

  1. Xét học bạ năm học kỳ THPT (trừ kỳ II lớp 12).
  2. Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2023.
  3. Xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội.
  4. Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm chuẩn