Thứ tư, 4/10/2023
Đại học Cửu Long

Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510102 15 A00

Mã ngành
7510102
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00