Thứ bảy, 29/1/2022

Đại học Cửu Long

Mã trường: DCL Vĩnh Long

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 1.000

  1. Xét học bạ THPT
  2. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT
  3. Xét điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM

Điểm chuẩn