Thứ bảy, 9/12/2023
Đại học Văn hoá TP HCM

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 15 C00, D01, D09, D15

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
C00, D01, D09, D15