Thứ tư, 7/6/2023

Đại học Văn hoá TP HCM

Mã trường: VHS TP HCM

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 800

  1. Xét tuyển tổ hợp môn văn hoá từ kết quả thi tốt nghiệp THPT
  2. Xét tuyển tổ hợp môn văn hoá từ kết quả học bạ bậc THPT
  3. Xét kết quả thi Đánh giá năng lực từ trường đại học khác
  4. Xét tuyển các môn văn hoá từ kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh Năng khiếu nghệ thuật
  5. Xét tuyển các môn văn hoá từ kết quả học bạ bậc THPT kết hợp với kết quả thi tuyển sinh Năng khiếu nghệ thuật

Điểm chuẩn