Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sài Gòn

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 21.8 D01

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
21.8
Tổ hợp môn
D01