Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Sài Gòn

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 16.2 C04, D01

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
16.2
Tổ hợp môn
C04, D01