Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Sài Gòn

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 19.95 C04, D01

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
19.95
Tổ hợp môn
C04, D01