Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Sài Gòn

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 21.36 C04, D01

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
21.36
Tổ hợp môn
C04, D01