Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 19.5 A01, C00, D01, D14

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
19.5
Tổ hợp môn
A01, C00, D01, D14