Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 23.5 C00

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
C00