Thứ ba, 21/3/2023
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 21.75 A01, D01, D14

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
21.75
Tổ hợp môn
A01, D01, D14