Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 23.6 C00

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
23.6
Tổ hợp môn
C00