Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Cần Thơ

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 21.5 A01, D01, D03, D29

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D03, D29