Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Cần Thơ

Thông tin - thư viện

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320201 20 A01, D29

Mã ngành
7320201
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A01, D29