Thứ tư, 6/7/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Cảnh quan và kỹ thuật hoa viên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7859007 16 B00, D07, D08

Mã ngành
7859007
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
B00, D07, D08