Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Nông Lâm TP HCM

Tài nguyên và du lịch sinh thái

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7859002 17 A00, B00, D01, D08

Mã ngành
7859002
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, B00, D01, D08