Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật năng lượng tái tạo

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7519007 16 A00, A01, D07

Mã ngành
7519007
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D07