Chủ nhật, 3/7/2022
Trường Sĩ Quan Pháo Binh

Chỉ huy tham mưu (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860205|21A00 24.4 A00

Thí sinh mức 24.4 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 8.4; Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý >= 8.25

Mã ngành
7860205|21A00
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Thí sinh mức 24.4 điểm: Tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 8.4; Tiêu chí phụ 2: Điểm môn Lý >= 8.25