Thứ ba, 18/6/2024
Học viện Phòng Không - Không Quân

Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860226|02A01 22.9 A01

Mã ngành
7860226|02A01
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A01