Thứ năm, 1/6/2023

Học viện Phòng Không - Không Quân

Mã trường: PKH Hà Nội

Điểm chuẩn