Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Phòng Không - Không Quân

Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860226|01A01 24.4 A01

Mã ngành
7860226|01A01
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A01