Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Phòng Không - Không Quân

Ngành Kỹ thuật hàng không (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520120|01A01 25.85 A01

Mã ngành
7520120|01A01
Điểm chuẩn
25.85
Tổ hợp môn
A01