Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Phòng Không - Không Quân

Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860226|02A00 22.9 A00

Mã ngành
7860226|02A00
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A00