Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Phòng Không - Không Quân

Ngành CHTM PK-KQ và Tác chiến điện tử (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860226|01A00 24.4 A00

Mã ngành
7860226|01A00
Điểm chuẩn
24.4
Tổ hợp môn
A00