Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Phòng Không - Không Quân

Ngành Kỹ thuật hàng không (Phía Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520120|02A00 24.7 A00

Mã ngành
7520120|02A00
Điểm chuẩn
24.7
Tổ hợp môn
A00