Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Phòng Không - Không Quân

Ngành Kỹ thuật hàng không (Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7520120|01A00 25.85 A00

Mã ngành
7520120|01A00
Điểm chuẩn
25.85
Tổ hợp môn
A00