Thứ bảy, 1/4/2023
Đại học Y Dược Cần Thơ

Hộ sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720302 20.2 B00

Mã ngành
7720302
Điểm chuẩn
20.2
Tổ hợp môn
B00