Thứ sáu, 12/4/2024
Đại học Y Dược Cần Thơ

Hộ sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720302 22.25 B00

Mã ngành
7720302
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
B00