Thứ tư, 7/12/2022

Đại học Y Dược Cần Thơ

Mã trường: YCT Cần Thơ

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 2.200

  1. Xét điểm thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn