Thứ bảy, 2/7/2022
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Hộ sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720302 19.05 B00

Mã ngành
7720302
Điểm chuẩn
19.05
Tổ hợp môn
B00