Thứ năm, 1/12/2022
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Hộ sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720302 19 B01

Mã ngành
7720302
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B01