Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Y Dược - Đại học Huế

Hộ sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720302 19 B00

Mã ngành
7720302
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
B00