Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Y khoa (Nữ - Miền Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7720101|11A00 28.65 A00

Thí sinh mức 28.65, tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9.4 (A00); Điểm môn Sinh >= 8.5 (B00)

Mã ngành
7720101|11A00
Điểm chuẩn
28.65
Tổ hợp môn
A00
Ghi chú
Thí sinh mức 28.65, tiêu chí phụ 1: Điểm môn Toán >= 9.4 (A00); Điểm môn Sinh >= 8.5 (B00)