Thứ sáu, 30/7/2021

Học viện Quân Y - Hệ Quân sự

Mã trường: YQH Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 412

  1. Xét tuyển thẳng.
  2. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Điểm chuẩn