Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Sư phạm TP HCM

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 23.1 A00, A01, C14, D01

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
23.1
Tổ hợp môn
A00, A01, C14, D01