Thứ năm, 30/3/2023
Đại học Sài Gòn

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 21.15 D01

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
21.15
Tổ hợp môn
D01