Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sài Gòn

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 20.75 C04

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
20.75
Tổ hợp môn
C04