Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Sài Gòn

Quản lý giáo dục

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7140114 23.39 C04

Mã ngành
7140114
Điểm chuẩn
23.39
Tổ hợp môn
C04