Thứ năm, 25/7/2024
Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10D01 27.36 D01

Mã ngành
7860100|10D01
Điểm chuẩn
27.36
Tổ hợp môn
D01