Thứ sáu, 30/7/2021

Học viện Cảnh sát nhân dân

Mã trường: CSH Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 530

  1. Tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Công an.
  2. Xét tuyển kết hợp chứng chỉ quốc tế (chứng chỉ IELTS Academic, TOEFL iBT hoặc HSK) với kết quả học tập THPT.
  3. Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT kết hợp kết quả học tập THPT.

Điểm chuẩn