Thứ bảy, 10/12/2022
Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10C03 27.73 C03

Mã ngành
7860100|10C03
Điểm chuẩn
27.73
Tổ hợp môn
C03