Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nữ)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|10A01 27.16 A01

Mã ngành
7860100|10A01
Điểm chuẩn
27.16
Tổ hợp môn
A01