Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20D01 19.61 D01

Mã ngành
7860100|20D01
Điểm chuẩn
19.61
Tổ hợp môn
D01