Chủ nhật, 16/6/2024
Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20C03 18.88 C03

Mã ngành
7860100|20C03
Điểm chuẩn
18.88
Tổ hợp môn
C03