Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Cảnh sát nhân dân

Nghiệp vụ cảnh sát (Nam)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7860100|20A01 23.09 A01

Mã ngành
7860100|20A01
Điểm chuẩn
23.09
Tổ hợp môn
A01