Thứ bảy, 25/5/2024
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21A00 21.5 A00

Mã ngành
7380101|21A00
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A00