Thứ ba, 29/11/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21A00 24.3 A00

Mã ngành
7380101|21A00
Điểm chuẩn
24.3
Tổ hợp môn
A00