Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Tòa án

Luật (Nam - Phía Bắc)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7380101|21A00 23.2 A00

Mã ngành
7380101|21A00
Điểm chuẩn
23.2
Tổ hợp môn
A00