Thứ năm, 20/1/2022

Học viện Tòa án

Mã trường: HTA Hà Nội

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 360

  1. Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
  2. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT
  3. Xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT

Điểm chuẩn