Thứ ba, 21/3/2023

Học viện Tòa án

Mã trường: HTA Hà Nội

Liên hệ

Tải về đề án tuyển sinh

Phương thức tuyển sinh năm 2022

Tổng chỉ tiêu: 360

  1. Xét tuyển thẳng
  2. Sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT
  3. Xét học bạ

Điểm chuẩn