Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Khoa Học - Đại học Huế

Quản trị và phân tích dữ liệu

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7480107 (trước 2023) 16 A00, A01, D01

Mã ngành
7480107 (trước 2023)
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A00, A01, D01