Thứ ba, 18/6/2024
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Quản trị du lịch và khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810104 21 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810104
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10