Thứ sáu, 31/3/2023
Khoa Du Lịch - Đại học Huế

Quản trị du lịch và khách sạn

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7810104 22 A00, C00, D01, D10

Mã ngành
7810104
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, C00, D01, D10