Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật phục hổi chức năng

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
RET1 19 A02, B00, B08, D07

Mã ngành
RET1
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D07