Thứ ba, 25/1/2022

Đại học Phenikaa

Mã trường: DTA Hà Nội

Liên hệ

Phương thức tuyển sinh năm 2021

Tổng chỉ tiêu: 3.122

  1. Xét tuyển thẳng (khoảng 10% tổng chỉ tiêu).
  2. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (50% tổng chỉ tiêu).
  3. Xét tuyển theo kết quả học tập bậc THPT (40% tổng chỉ tiêu).

Điểm chuẩn