Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MTT1 19 A00, A02, B00, D07

Mã ngành
MTT1
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A02, B00, D07