Thứ ba, 12/12/2023
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật xét nghiệm y học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MTT1 19 A02, B00, B08, D07

Mã ngành
MTT1
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A02, B00, B08, D07