Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật hóa học

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
CHE1 17 A00, A01, B08, D07

Mã ngành
CHE1
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, B08, D07