Thứ năm, 13/6/2024
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EEE2 20 A00, A01, B00, C01

Mã ngành
EEE2
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, C01