Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EEE2 20.4 A00, A01, B00, B08

Mã ngành
EEE2
Điểm chuẩn
20.4
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08