Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EEE2 21 A00, A01, B00, B08

Học bạ

Mã ngành
EEE2
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08
Ghi chú
Học bạ