Thứ tư, 22/3/2023
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật y sinh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
EEE2 21 A00, A01, B00, B08

Mã ngành
EEE2
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, B08