Thứ năm, 16/9/2021
Đại Học Phenikaa

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MEM1 17 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
MEM1
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01