Thứ năm, 1/6/2023
Đại học Phenikaa

Kỹ thuật cơ điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
MEM1 19 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
MEM1
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07